Formagenda

De lampen van Formagenda verzetten zich tegen alles wat saai en puur functioneel is en vergeten daarbij nooit de liefde voor design. Formagenda heeft geëist dat het nieuwe lampen ontwerpt die iets betekenen voor de eigenaar.Formagenda staat voor emotie, vorm en karakter, voor een precies vormgebruik in een nieuwe context.

De Formagenda designlampen zijn bestand tegen alles wat saai en puur functioneel is en vergeten daarbij nooit de liefde voor design. Formagenda heeft geëist dat het nieuwe lampen ontwerpt die iets betekenen voor de eigenaar.

De producten van Formagenda zijn nooit onbezonnen of luidruchtig. Desondanks winnen de lampen je over met speelse combinaties en door te breken met de traditie.

De op het eerste gezicht eenvoudige vormen zijn dus levendig en behouden hun eigen karakter. De Formagenda productdetails komen uit vroegere tijdperken of uit de modewereld. De ontwerpers creëerden nieuwe associaties en gaven de lampen een eigen karakter. De vorm en productie van de producten moet de toeschouwer uitnodigen om zich open te stellen voor dit fascinerende samenspel en ervan te genieten.

Website van Formagenda


De belangrijkste ontwerpers