• Gratis verzending vanaf 99 €
 • 24.000 producten op voorraad
 • 30 dagen retourrecht

Veiligheid & gegevensbescherming

Gegevensbescherming en -beveiliging zijn erg belangrijk voor Connox. Door de voortdurende optimalisering van technische beveiligingsregels scherpt Connox continu de beveiliging aan van uw gegevens.

Indien u uw persoonsgegevens vrijwillig aan ons verstrekt via bijvoorbeeld ons contactformulier, per mail of in het kader van uw bezoek aan onze webshop, worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of de Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG).

Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:
Connox GmbH
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
E-Mail: service@connox.nl
Tel: +31 207 081554
Bereikbaar ma-vr 9-13 uur

Functionaris gegevensbescherming
E-mail: datenschutz@connox.de

Verstrekken van gegevens
Uw gegevens zijn bij ons in goede handen, wij verzekeren u uitdrukkelijk dat wij uw persoonsgegevens niet doorverkopen of voor reclamedoeleinden verstrekken aan andere ondernemingen.

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden wanneer:

 • u uitdrukkelijk toestemming hebt gegevens volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG,
 • dit volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt b AVG vereist is voor de uitvoering van de met u afgesloten overeenkomsten (bijv. voor kredietinstellingen, post- en koeriersdiensten, en logistieke bedrijven).
 • externe dienstverleners in opdracht van ons als verwerker gegevens verwerken. Hierbij gelden dezelfde normen voor gegevensbescherming als bij ons. De ontvanger van de gegevens mag de gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt. Onder externe dienstverleners vallen met name datacentra en ondernemingen die ons ondersteunen bij het onderhoud van computersystemen en IT-toepassingen.
 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt c AVG, en
 • dit noodzakelijk is volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG en er geen reden bestaat om aan te nemen dat u gerechtvaardigde belangen heeft om uw persoonsgegevens niet te verstrekken.

Voor het verwerken van je verzoek en je bestellingen kan het nodig zijn om je persoonlijke gegevens door te geven aan gelieerde bedrijven binnen de Connox bedrijvengroep.

De gelieerde bedrijven van de Connox bedrijvengroep en derden aan wie we je persoonlijke gegevens doorgeven, mogen deze gegevens alleen voor de bovengenoemde doeleinden gebruiken. Verder zijn ze verplicht om de gegevens alleen te verwerken volgens onze specificaties en de relevante wetten voor gegevensbescherming.

Dienstverleners die in onze opdracht werken, zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en aan onze instructies gebonden. Bovendien hebben we contractueel het recht om de naleving van de relevante contractuele en wettelijke regels door de dienstverleners te controleren. De externe dienstverleners kunnen in de volgende categorieën worden ingedeeld:

 • dienstverleners voor de hosting, het onderhoud en de instandhouding van onze website,
 • dienstverleners op het gebied van klantenservice,
 • "dropshippers", d.w.z. fabrikanten die de goederen rechtstreeks naar u verzenden,
 • banken en andere aanbieders van betalingsdiensten, ook voor de verwerking van
 • betalingen,
 • Postorderproviders voor e-mailnieuwsbrieven en postorderproviders voor catalogi,
 • Dienstverleners voor fraudepreventie die misbruik op onze site opsporen of voorkomen,
 • Dienstverleners op het gebied van marketing en webanalyse,
 • Dienstverleners voor vragen van klanten,
 • dienstverleners voor de weergave van formulieren op de website.

Als wij persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in zogenaamde "derde landen", d.w.z. landen buiten de Europese Unie ("EU") of de Europese Economische Ruimte ("EER"), waar niet zonder meer kan worden aangenomen dat het niveau van gegevensbescherming vergelijkbaar is met dat in de EU en wij niet gemachtigd zijn om gegevens door te geven op basis van een wettelijke verplichting, zorgen wij ervoor dat het vereiste adequate niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd in het betreffende derde land of bij de ontvanger in het derde land. Dit kan in het bijzonder voortvloeien uit een zogenaamde "adequaatheidsbeschikking" van de Europese Commissie, die een adequaat niveau van gegevensbescherming vaststelt voor een specifiek derde land als geheel. Als alternatief kunnen we de gegevensoverdracht ook baseren op de zogenaamde "standaardcontractbepalingen van de EU" die zijn overeengekomen met een ontvanger of bindende interne voorschriften voor gegevensbescherming (zogenaamde bindende bedrijfsvoorschriften). U kunt de contractteksten van de modelcontractbepalingen van de EU lezen bij de Europese Commissie. Dit geldt ook voor adequaatheidsbesluiten. Op verzoek geven we je graag meer informatie over de passende en adequate garanties voor het naleven van een adequaat niveau van gegevensbescherming.
In het kader van de financiering van ons bedrijf dragen we vorderingen uit de verkoopcontracten met u - onze klanten - soms over aan derden. In het kader van een dergelijke overdracht worden de persoonsgegevens doorgegeven die nodig zijn voor de identificatie van de betreffende vordering. De rechtsgrondslag voor de gegevensoverdracht is art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De cessionarissen verwerken de doorgegeven gegevens onder hun eigen verantwoordelijkheid in overeenstemming met de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming. Voor jou als klant verandert dit niets aan de afwikkeling van je contract met ons. Connox blijft je directe contactpersoon en is gerechtigd om je betalingen te accepteren.

Lees de volgende toelichting voor gedetailleerde informatie over het verstrekken van persoonsgegevens.

SSL-encryptie
Persoonsgegevens worden op deze website uitsluitend versleuteld via een TLS-protocol overgedragen (Transport Layer Security, ook bekend als SSL, Secure Sockets Layer). Het door ons gebruikte protocol TLS v1.2 behoort momenteel tot de veiligste methoden om gegevens te versleutelen. Connox.de gebruikt een 256 bits-encryptie volgens AES (Advanced Encryption Standard) en voldoet daarmee aan de hoogste veiligheidsnormen. Het SSL-certificaat wordt verstrekt door DigiCert en het gebruikte sleuteluitwisselingsprotocol is DHE_RSA (2048 bits).
Door het gebruik van SSL-encryptie worden uw gegevens voordat ze worden verstuurd naar de Connox-server zodanig vervormd dat een derde ze niet kan reconstrueren. In het kader van dit encryptieprotocol wordt bovendien gegarandeerd dat uw gegevens uitsluitend naar de server worden verstuurd van waaraf ze worden opgevraagd. Wanneer uw gegevens door de Connox-server worden ontvangen, wordt vervolgens gecontroleerd of ze volledig en niet gewijzigd zijn.
Wanneer u Internet Explorer als browser gebruikt, herkent u een versleutelde gegevensoverdracht aan het slotje in de adresbalk van uw browser.

Persoonsgegevens
Volgens art. 4 nr. 1 AVG hebben persoonsgegevens betrekking op alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('de betrokkene'). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Persoonsgegevens zijn derhalve alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, zoals:

 • Uw naam, adres, e-mailadres, geslacht, telefoonnummer, gecodeerd wachtwoord voor de klantenaccount en, indien van toepassing, uw geboortedatum of IP-adres.
 • uw bestelgegevens, de producten die u hebt gekocht, de diensten die u hebt gebruikt, betalingsgegevens, uw voorkeuren met betrekking tot producttypen,
 • uw gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van ons online aanbod,
 • Gegevens die we in bepaalde gevallen ontvangen van onze serviceproviders (bijv. van kredietbureaus of betalingsdienstaanbieders).

Het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens en de aard en het doel van het gebruik ervan

Wij verwerken persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt, wanneer u een klantenaccount aanmaakt en wanneer u een bestelling bij ons plaatst. We verwerken uw persoonsgegevens ook om contact met u op te nemen en voor reclamedoeleinden. In verband met de bovenstaande doeleinden voorzien we u van inhoud, analyseren we het gebruik van ons platform en implementeren we noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.
Als u door ons wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens in te voeren, kunt u dit uiteraard weigeren. Je hebt de keuze welke informatie je ons geeft. Het is echter mogelijk dat wij u dan bepaalde producten en diensten niet kunnen aanbieden. De levering van meubelen kan bijvoorbeeld niet plaatsvinden zonder het opgeven van een afleveradres. Als bepaalde informatie verplicht is (verplichte informatie), zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door deze informatie dienovereenkomstig te markeren.

Bezoek aan onze website

Bij het oproepen van onze website stuurt de browser op uw eindapparaat automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamd logbestand opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij zonder uw toedoen geregistreerd en opgeslagen totdat het automatisch wordt verwijderd:

 • IP-adres van de aanvragende computer (afgekort in het logbestand),
 • datum en tijd van het bezoek,
 • naam en URL van de opgevraagde gegevens,
 • de daarvoor bezochte website (referrer-URL),
 • gebruikte browser, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw internetprovider
 • Online identifiers (bijv. apparaat-id's, sessie-id's).

De genoemde gegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

 • waarborgen van een vlotte verbinding van de website,
 • waarborgen van een comfortabel gebruik van onze website,
 • analyse van de systeembeveiliging en -stabiliteit en
 • voor verdere administratieve doeleinden. Connox gebruikt het IP-adres om klanten te beschermen en misbruik van de website te voorkomen of aan het licht te brengen. Het IP-adres wordt uitsluitend afgekort gebruikt en verwerkt zodat het niet direct te herleiden is naar een persoon.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6. lid 1 zin 1 punt f AVG. Ons gerechtvaardigde belang komt voort uit bovengenoemde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken we verzamelde gegevens om conclusies over uw persoon te trekken.
We gebruiken Google Consent Mode ("GCM") om klantgerichte bestellingen te beheren en klantgerichte marketing te optimaliseren. GCM is een hulpmiddel dat de controle van Google-tags vergemakkelijkt met inachtneming van de toestemming of afwijzing van advertentiecookies door de websitebezoeker. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid wordt alleen toestemming verleend om GCM te gebruiken door onze website te bezoeken.
Bovendien gebruiken we op onze website cookies en andere diensten. Meer informatie hierover vindt u verderop in deze privacyverklaring.

Aanmelden
Hierbij verwerkt en gebruikt Connox gegevens die vrijwillig op formulieren zijn ingevuld en aan Connox zijn verstrekt. Denk hierbij aan uw naam, adres en overige contactgegevens zoals een telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord (art. 6 lid 1 zin 1 punt b AVG voor de uitvoering van overeenkomsten). U kunt bij ons ook als gast bestellen. Uw gegevens worden dan gebruikt en opgeslagen voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst en de afhandeling van uw bestelling.

Bestellingen in de webshop
Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt voor het uitvoeren van een overeenkomst of bij het openen van een klantaccount. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld om uw naam, adres, e-mailadres en betalingsgegevens. Deze gegevens worden door ons gebruikt en opgeslagen voor het uitvoeren van de overeenkomst en het leveren van de bestelling (art. 6 lid 1 zin 1 punt b AVG voor de uitvoering van overeenkomsten).

Afhandeling van bestellingen
Om uw bestellingen in de webshop te kunnen afhandelen en leveren, verstrekken we de hiervoor vereiste gegevens aan de bezorgdienst, zoals uw naam en het afleveradres (art. 6 lid 1 zin 1 punt b AVG voor de uitvoering van overeenkomsten). Bovendien is het mogelijk dat uw e-mailadres aan de bezorgdienst wordt verstrekt. U ontvangt vervolgens een e-mail om uw pakket te volgen, zodat u op ieder moment kunt kijken wanneer uw pakket wordt geleverd. De ontvanger mag deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van zijn opdracht. Het is niet toegestaan om de informatie op andere wijze te gebruiken.

Aanmelden voor en versturen van de nieuwsbrief
Indien u volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven en u zich voor onze nieuwsbrief heeft aangemeld (double-opt-in), gebruiken we uw e-mailadres en eventuele andere door u verstrekte persoonsgegevens om regelmatig onze nieuwsbrief naar u te versturen. Om de nieuwsbrief te ontvangen hoeft u alleen uw e-mailadres op te geven. U kunt zich te allen tijde afmelden, bijvoorbeeld via een link onderaan iedere nieuwsbrief. U kunt ons ook te allen tijde mailen om u af te melden. De gegevens worden vervolgens verwijderd en niet meer gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

Reclame per briefpost
Op grond van ons gerechtvaardigde belang bij gepersonaliseerde directe reclame behouden wij ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder uw voor- en achternaam en uw postadres, conform art. 6 (1) lit. f DSGVO op te slaan en deze gegevens te gebruiken om u per briefpost aanbiedingen en informatie over onze producten en aanbiedingen toe te sturen. De reclamemailings worden in het kader van de verwerking in onze opdracht uitgevoerd, onder andere door optilyz GmbH, Neue Schönhauser Str. 19, 10178 Berlijn, aan wie wij uw gegevens voor dit doel doorgeven. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doel door ons een bericht van deze strekking te sturen.

Gebruik van ons contactformulier, contact per mail
Voor al uw vragen bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op onze website of door ons een e-mail te sturen. Daarbij is het noodzakelijk om uw naam en een geldig e-mailadres op te geven, zodat wij weten van wie de aanvraag afkomstig is en we deze kunnen beantwoorden. Andere gegevens van het contactformulier kunnen vrijwillig worden verstrekt. De gegevensverwerking voor het opnemen van contact door middel van een contactformulier of een e-mail vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG op grond van uw vrijwillig gegeven toestemming. Uw gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om contact op te nemen. De persoonsgegevens die wij hebben verzameld op basis van het contactformulier worden na afhandeling van de door u gestelde vraag opgeslagen of verwijderd. De gegevens worden opgeslagen tot uw vraag definitief is afgehandeld en om eventueel een wettelijke bewaartermijn na te leven. Indien het contact betrekking heeft op het afsluiten van een overeenkomst, dan is de rechtsgrondslag voor de verwerking art 6. lid 1 punt b AVG (uitvoering van overeenkomsten).

Commentaar/klantenbeoordelingen
In het kader van commentaar/klantenbeoordelingen op onze website worden naast uw commentaar ook gegevens over het tijdstip van het plaatsen van het commentaar en de door u gekozen gebruiksnaam opgeslagen en op onze website gepubliceerd. Verder wordt uw IP-adres afgekort geregistreerd en opgeslagen. Het opslaan van het IP-adres gebeurt uit veiligheidsoverwegingen en voor het geval dat de betrokkene door het commentaar inbreuk maakt op rechten van een derde of het commentaar inhoud bevat die in strijd is met de wet. Wij hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen in het geval een derde bezwaar indient dat uw gepubliceerde inhoud in strijd is met de wet. De rechtsgrondslagen voor de opslag van uw gegevens zijn art. 6 lid 1 punt b en f AVG. Wij behouden ons het recht voor om commentaar te verwijderen wanneer derden bezwaar indienen dat ze in strijd zijn met de wet.

Elke consumentenbeoordeling wordt gecontroleerd op authenticiteit voordat deze wordt gepubliceerd, zodat beoordelingen alleen afkomstig zijn van consumenten die de beoordeelde producten daadwerkelijk hebben gekocht.
De verificatie wordt uitgevoerd, omdat voor de koper een mogelijkheid bestaat een recensie achter te laten op een eerdere aankoop. De recensies worden handmatig gecontroleerd op taalgebruik en vervolgens gepubliceerd.

Sollicitaties, sollicitatieprocedure
We verzamelen en verwerken persoonsgegevens van sollicitanten om de sollicitatieprocedure af te handelen. Deze verwerking kan ook digitaal plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant het sollicitatiedossier digitaal naar ons verstuurd, bijvoorbeeld per mail. Indien we een arbeidsovereenkomst sluiten met een sollicitant, dan worden de verstrekte gegevens voor de afhandeling van de arbeidsovereenkomst en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen opgeslagen. Indien we geen arbeidsovereenkomst sluiten met de sollicitant, dan wordt het sollicitatiedossier zes maanden na kennisgeving verwijderd, in zoverre een verwijdering niet in strijd is met onze gerechtvaardigde belangen. Een gerechtvaardigd belang kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de bewijsplicht in het kader van de Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (Duitse Algemene wet inzake gelijke behandeling/AGG).

Betaaldienstaanbieders

PAYONE
Wanneer u kiest om te betalen via creditcard, dan wordt de betaling afgehandeld via BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, 'PAYONE' (Art. 6 lid 1 zin 1 punt b AVG voor de uitvoering van overeenkomsten). PAYONE is gecertificeerd volgens de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Voer uw creditcardgegevens in op het bijbehorende formulier op onze website en de creditcardgegevens zullen direct door PAYONE worden verzameld en verwerkt. Wij bewaren deze gegevens niet. Lees voor meer informatie over de gegevensbescherming door PAYONE en uw rechten de privacyverklaring van PAYONE: https://www.bspayone.com/downloads/BSPAYONE_Information-zur-Datenverarbeitung-gem-Art14-DSGVO.pdf

Betaling via PayPal
Bij betaling via de betaaldienstaanbieder PayPal, creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of – indien beschikbaar – 'aankoop op rekening' via PayPal geven wij uw betaalgegevens in het kader van de betalingsafwikkeling door aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna 'PayPal') door (art. 6 lid 1 zin 1 punt b AVG voor de uitvoering van overeenkomsten). PayPal behoudt zich het recht voor een kredietwaardigheidsonderzoek in te stellen voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of – indien beschikbaar – 'aankoop op rekening' via PayPal. PayPal gebruikt het resultaat van het kredietwaardigheidsonderzoek in het kader van het statistisch risico op wanbetaling om te beslissen of de desbetreffende betaalmethode ter beschikking wordt gesteld. Het kredietwaardigheidsonderzoek kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarde). Indien de scorewaarde het resultaat van het kredietwaardigheidsonderzoek beïnvloedt, dienen deze als basis voor een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methode. Bij de berekening van de scorewaarde wordt onder andere gebruik gemaakt van adresgegevens. Lees de privacyverklaring van PayPal voor meer informatie over gegevensbescherming met betrekking tot kredietonderzoek namens PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Google Pay™
In het kader van uw gebruik van Google Pay verwerken we de persoonsgegevens die nodig zijn om de dienst te leveren.(Art. 6 DSGVO) Dit omvat onder andere virtuele creditcardgegevens (zogenaamde Token), authenticatie- van toestelgegevens en de transactiegegevens in verband met het gebruik van de services.
Voor meer informatie over de verwerking en eventuele noodzakelijke overdracht van uw persoonlijke gegevens aan Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, Irland ( "Google"), verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden voor het gebruik van Google Pay - https://policies.google.com/terms - in het bijzonder sectie 5 (gegevensbescherming), https://payments.google.com
De gegevensverwerking binnen Google Pay wordt over het algemeen uitgevoerd op basis van de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsbepalingen van de verantwoordelijke partij (d.w.z. Google).

Apple Pay
Apple Pay is een dienst voor online betaalmethoden via de dienstverlener Apple Inc, Infinite Loop, CA 95014, Verenigde Staten (hierna “Apple”). Apple, als bedrijf uit een derde land, gebruikt standaardclausules in overeenstemming met Art. 46 (2) en (3) GDPR en is Apple verplicht om ook in de Verenigde Staten te voldoen aan de wettelijke EU-normen. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Apple op https://privacy.apple.com en het EU Lex Register bij Besluit (EU)2021/914 van 4 juni 2021, https://eur-lex.europa.eu/legal-content).

Cookies

Connox maakt op internetpagina's gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Deze stellen online toepassingen in staat de status van een online bezoek te beheren en te zorgen voor een soepele navigatie van de afzonderlijke diensten en inhoud van de website. Ook kunnen internetgebruikers op de website van Connox op deze manier gebruik maken van blijvend terugkerende instellingen.
Een cookie is een klein gegevensbestand dat wordt opgeslagen op de computer van de gebruiker wanneer deze gebruik maakt van de website van Connox. Een cookie bevat uitsluitend informatie die Connox zelf aan de computer van de bezoeker van de website verstuurd. Via een cookie worden geen privégegevens uitgelezen.
Als de gebruiker cookies accepteert, krijgt Connox geen toegang tot persoonlijke gegevens. Connox kan met behulp van de cookies de computer van de gebruiker identificeren. Connox gebruikt cookies zodat een klant tijdens een sessie zijn winkelmandje kan vullen met bestellingen en dit kan opslaan. Ook stellen ze Connox in staat via de website nog beter in te spelen op de behoeften van klanten.

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies zijn cookies die de functies van onze website garanderen. Zonder de essentiële cookies kan de website niet worden gebruikt zoals bedoeld. Ze zijn bijvoorbeeld nodig om je de winkelwagenfunctie op verschillende pagina's aan te bieden of om ervoor te zorgen dat een ingelogde gebruiker ingelogd blijft als hij verschillende subpagina's van een website bezoekt en niet steeds opnieuw de inloggegevens hoeft in te voeren als hij een nieuwe pagina oproept. Noodzakelijke cookies zijn alleen cookies van Connox, alle informatie die in de cookies is opgeslagen gaat alleen naar Connox en wordt niet naar derden gestuurd.
De wettelijke basis voor het gebruik van noodzakelijke cookies op onze website is art. 6 lid 1 lit f) DSGVO (gerechtvaardigd belang, in dit geval in het technisch foutloos aanbieden van onze website en de diensten die via deze website worden aangeboden). Het gebruik van noodzakelijke cookies is mogelijk en toegestaan zonder uw voorafgaande toestemming. U kunt noodzakelijke cookies volledig uitschakelen via de browserinstellingen (zie hierboven onder 3.), maar dit kan leiden tot functionele beperkingen in verband met het gebruik van onze website.
Daarnaast zijn de bepalingen van de "Wet bescherming persoonsgegevens en privacy in telecommunicatie en telemedia" (TTDSG) van toepassing.

Marketing cookies
Marketingcookies verzamelen informatie over het gebruik van onze website om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit ervan te verbeteren. Deze cookies helpen ons te bepalen of, welke, hoe vaak en hoe lang subpagina's van onze website worden bezocht en in welke inhoud gebruikers bijzonder geïnteresseerd zijn. Bovendien registreren we bewegingen, "klikken" en scrollen met de computermuis om te begrijpen welke delen van onze website de gebruikers in het bijzonder interesseren. Deze cookies slaan geen informatie op waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd. De verzamelde informatie is geaggregeerd en stelt ons niet in staat om directe conclusies te trekken over uw persoon. Ze worden uitsluitend gebruikt om statistieken op te stellen om de inhoud van onze website beter af te stemmen op de behoeften van onze gebruikers, om de gebruikerservaring te verbeteren en om ons aanbod te optimaliseren.
Marketingcookies worden ook gebruikt om informatie te verzamelen over de websites die de gebruiker bezoekt om gerichte advertenties voor de gebruiker te maken en om advertenties af te spelen op basis van de interesses van de gebruiker. Ze worden ook gebruikt om het verschijnen van een advertentie te beperken en om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten. Deze cookies kunnen informatie naar Connox sturen of naar een andere website waartoe de cookie behoort (third party cookie).
De wettelijke basis voor het gebruik van marketing cookies is art. 6 (1) a) DSGVO in combinatie met jouw toestemming.

Connox gebruikt 'sessiecookies' die niet permanent worden opgeslagen op de computer van de bezoeker van de website. Deze tijdelijke cookies worden verwijderd zodra de bezoeker de website verlaat. Met behulp van de verzamelde gegevens kan Connox gebruikspatronen en - structuren van de website analyseren. Op deze manier wordt de website altijd verder geoptimaliseerd, zodat de inhoud verbetert en de website gebruiksvriendelijker wordt.

Connox gebruikt 'permanente cookies'. Deze cookies worden op de computer van de klant opgeslagen om bij het volgende bezoek het koop- en aanmeldproces te vereenvoudigen. Deze cookies slaan bijvoorbeeld op welke artikelen de klant tijdens het winkelen in zijn winkelmandje plaatst. Bovendien hoeft de klant slechts eenmalig het wachtwoord op te geven om zich aan te melden bij de website.
De gebruiker kan permanente cookies handmatig verwijderen. De permanente cookies die Connox gebruikt, worden maximaal 1000 dagen op onze harde schijf opgeslagen. Daarna worden ze automatisch verwijderd. De meeste browsers accepteren automatisch cookies. Via de beveiligingsinstellingen kunnen tijdelijke en permanente cookies onafhankelijk van elkaar geaccepteerd of geweigerd worden. Als u cookies weigert, dan zijn in sommige gevallen bepaalde functies op de internetpagina's van Connox niet beschikbaar en worden sommige internetpagina's mogelijk niet correct getoond.

U moet sessiecookies accepteren om het winkelmandje en de kassa van Connox te kunnen gebruiken! Indien de klant geen cookies wil of kan accepteren, is het ook mogelijk om bij Connox te bestellen via mail, telefonisch of fax.

Connox maakt gebruik van een partneronderneming om het internetaanbod en de website interessanter te maken voor gebruikers. Daarom worden bij een bezoek aan de website ook cookies van de partneronderneming op uw harde schijf opgeslagen. Het gaat hierbij om 'permanente cookies'. Deze cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en worden automatisch na een vastgestelde termijn verwijderd. Het gaat hierbij om een termijn van maximaal 22 jaar. Ook onze partneronderneming heeft geen toegang tot uw persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Deze pseudoniem opgeslagen gegevens worden niet samengevoegd met uw persoonsgegevens. Pseudoniem opgeslagen gegevens hebben bijvoorbeeld betrekking op de producten waarnaar de gebruiker heeft gezocht of producten die de gebruiker heeft bekeken of gekocht. Deze gegevens hebben uitsluitend als doel om onze partneronderneming in staat te stellen bijvoorbeeld reclame te tonen die de gebruiker ook daadwerkelijk interesseert of om te voorkomen dat een gebruiker altijd dezelfde reclame te zien krijgt.

De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de genoemde doeleinden om onze gerechtvaardigde belangen en die van derden te behartigen volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt f of art. 6 lid 1 punt b AVG voor het uitvoeren van de overeenkomst.
De meeste browsers accepteren automatisch cookies. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of er steeds een melding verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt opgeslagen. Cookies volledig weigeren kan er echter toe leiden dat u niet van alle functies van onze website gebruik kunt maken.

Gebruik van sociale media, online marketing, websiteanalyse- en trackingdiensten, en tools van andere dienstverleners
De volgende door ons gebruikte technologieën en maatregelen worden op grond van art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG op basis van onze gerechtvaardigde belangen uitgevoerd. Met de maatregelen en de daarmee verbonden statistische registratie en analyse van het gebruik van onze website willen we garanderen en ervoor zorgen dat onze website is afgestemd op de behoefte van gebruikers, voortdurend wordt geoptimaliseerd en optimaal gecommercialiseerd. De beschreven gegevensverwerkingsactiviteiten kunnen volgens art. 6 lid 1 punt f AVG ook op basis van de gerechtvaardigde belangen van onafhankelijke aanbieders worden uitgevoerd (bijv. bij het inzetten van gepersonaliseerde reclame of om andere gebruikers van sociale netwerken te informeren over uw activiteiten op onze website).

Google Remarketing Tag
Op onze website worden met technologieën van Google (Google Remarketing Tag), een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, voor marketingdoeleinden gegevens verzameld en opgeslagen. Op basis van deze gegevens kunnen geanonimiseerde gebruiksprofielen opgesteld en in cookies opgeslagen worden. Derden, met inbegrip van Google, tonen advertenties op websites. Daarbij gebruiken derden, met inbegrip van Google, in het kader van de functie Remarketing Tag cookies om advertenties te tonen op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website. De gegevens die via de functie Remarketing Tag zijn verzameld, worden zonder uw toestemming niet gebruikt om u als bezoeker van onze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonsgegevens van het geanonimiseerde gebruiksprofiel. U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door naar de pagina https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated te gaan en op de knop 'opt out' te drukken. Ook kunt u naar de deactiveringspagina van de netwerkadverteerders gaan: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op http://www.google.com/intl/de/privacy.

Google gebruikt standaardbepalingen inzake gegevensbescherming.

Google Conversion Tracking
Wij gebruiken op onze website Google Conversion Tracking, een analysedienst van Google Inc. ('Google'). Daarbij wordt door Google Adwords een cookie op uw computer opgeslagen ('conversion-cookie'), indien u via een Google-advertentie naar onze website wordt geleid. Deze cookies zijn na 30 dagen niet meer geldig en dienen niet om u persoonlijk te identificeren. Wanneer u bepaalde internetpagina's van ons bezoekt als de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google zien dat iemand op de advertentie heeft geklikt en zo naar onze website wordt geleid. Iedere AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen derhalve niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. Met behulp van gegevens die door conversiecookies zijn verzameld, kunnen conversiestatistieken voor AdWords-klanten opgesteld worden die nuttig zijn voor Conversion Tracking. De AdWords-klanten komen op deze manier te weten hoeveel gebruikers op de advertentie hebben geklikt en naar een internetpagina met een Conversion-Tracking-Tag zijn geleid. Ze verzamelen geen gegevens waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Wanneer u niet wilt deelnemen aan de tracking-methode, dan kunt u de hiervoor vereiste cookies weigeren. U kunt dit eventueel ook doen via de instellingen van uw browser, waarmee u het automatisch accepteren van cookies uitschakelt. U kunt cookies voor conversion-tracking ook uitschakelen wanneer u uw browser zo instelt dat cookies van het domein 'googleadservices.com' geblokkeerd worden. U vindt het privacybeleid van Google met betrekking tot Conversion Tracking op https://services.google.com/sitestats/de.html.

Wij gebruiken 'Geavanceerde conversies'. Geavanceerde conversies maken het mogelijk om conversietags nauwkeuriger bij te houden. Als de gebruiker toestemming heeft gegeven, past de webgeïntegreerde functie 'Geavanceerde conversies' van Google een beveiligd SHA256-hash-algoritme toe op de gegevens van de klant (bijv. e-mailadressen), zodat deze veilig, vertrouwelijk en anoniem naar Google worden verzonden. De gehashte gegevens worden vervolgens vergeleken met ingelogde Google-accounts om campagneconversies te koppelen aan advertentiegebeurtenissen zoals klikken of weergaven.

Google gebruikt standaardbepalingen inzake gegevensbescherming.

Google DoubleClick
Wij gebruiken op onze website DoubleClick van Google, een dienst van Google Inc. ('Google'). DoubleClick gebruikt cookies om voor u relevante advertenties te tonen. Daarbij wordt gekeken welke advertenties in uw browser worden getoond en welke advertenties worden opgeroepen. De cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Het gebruik van DoubleClick-cookies stelt Google en zijn partnersites in staat enkel advertenties te tonen op basis van eerdere bezoeken op onze website of andere websites. Via een instelling van uw browser kunt u voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betreffende gegevens en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-add-on te downloaden via de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de en te installeren. U kunt het gebruik van cookies door Google ook uitschakelen door naar de pagina http://www.google.com/privacy/ads||popup||nofollow}http://www.google.com/privacy/ads en op de knop 'opt out' te drukken. Ook kunt u naar de deactiveringspagina van de netwerkadverteerders gaan op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op http://www.google.com/intl/de/privacy.

Google gebruikt standaardbepalingen inzake gegevensbescherming.

Google Analytics
Deze website gebruikt van Google Analytics (in de huidige versie Google Analytics 4, hierna 'Google Analytics') uitsluitend de functie Universal Analytics, een online analysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen zodat geanalyseerd kan worden hoe u de website gebruikt. Door middel van Universal Analytics kan een gebruikers-ID via een pseudonieme toewijzing ook apparaatoverstijgende (bijv. tablet, pc of laptop) activiteiten op onze internetpagina's analyseren. De door de cookie verzamelde gegevens over uw gebruik van deze website worden doorgaans overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering op deze website wordt ingeschakeld, wordt uw IP-adres door Google echter eerst afgekort binnen de EU-lidstaten of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten die zijn verbonden met het gebruik van de website en internet ter beschikking te stellen aan de websitebeheerder. Het IP-adres van uw browser dat in het kader van Google Analytics is verstrekt wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Via een instelling van uw browser kunt u voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen. Houd u er wel rekening mee dat u in dit geval niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betreffende gegevens en de verwerking van deze gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google voorkomen door de volgende browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Ook kunt u voorkomen dat de gegevens door Google worden verwerkt door op de volgende link te klikken: Klik hier om uitgesloten te worden van de Google Analytics-meting.

Google gebruikt standaardbepalingen inzake gegevensbescherming.

Hierbij wijzen wij erop dat deze website uitsluitend Universal Analytics van Google Analytics gebruikt met de extensie 'anonymizeIp()' die voldoet aan de voorschriften inzake gegevensbescherming en derhalve IP-adressen niet afgekort verder verwerkt worden om een directe verwijzing naar personen uit te sluiten.

Particular Audience
Op onze website gebruiken wij de tool "Particular Audience", een dienst die wordt aangeboden door Anamantic Pty Ltd, Level 1, 85 William Street, Darlinghurst, NSW 2010, Sydney, Australië. Met deze tool kunnen wij ons internetaanbod optimaliseren door in samenhang met de presentatie van afzonderlijke producten in onze onlineshop. Tevens andere producten te tonen waarin onze websitebezoeker geïnteresseerd is en die bijvoorbeeld vergelijkbaar zijn met het getoonde product of ermee zouden kunnen overeenstemmen. Door het gebruik van cookies wordt anonieme informatie over het gebruiksgedrag van onze websitebezoekers verzameld met het oog op deze productaanbevelingen. In geen geval kunnen deze anonieme analysegegevens worden gebruikt om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren.
Verdere informatie kunt u tevens vinden in het privacybeleid van "Particular Audience": https://particularaudience.com/privacy

Trustpilot
We bieden u de mogelijkheid via een van Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 3. Stock, 1112 Kopenhagen, Denemarken, afkomstige analysedienst (de.trustpilot.com) passende beoordelingen over onze diensten te geven. Trustpilot is in het kader van de gegevensbescherming verantwoordelijk voor verstrekte gegevens van klanten op de website van Trustpilot. De beoordeling wordt gepubliceerd op de internetpagina's van Trustpilot en kan via zogenaamde widgets op de internetpagina's van connox.de worden getoond. Om u in staat te stellen direct een beoordeling achter te laten zonder u aan te melden bij Trustpilot, bieden wij een beoordeling via een zogenaamde 'Unieke Link' aan. Door op deze link te klikken verstrekken wij uw naam, e-mailadres en het bestelnummer als eenduidige referentie aan Trustpilot. Deze gegevens worden versleuteld en niet als gewone tekst verstrekt en niet aan derden doorgegeven. Meer informatie over de 'Unieke Link' vindt u hier:
https://support.trustpilot.com/hc/de/articles/204953148-Der-Unique-Link-. Lees ook het privacybeleid van Trustpilot via http://de.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.

zenloop GmbH
Wij werken samen met zenloop GmbH, Brunnenstrasse 196, 10119 Berlijn. Zenloop is een SaaS-platform om klantenfeedback te verzamelen en te analyseren, zodat we beter op de specifieke wensen van onze klanten kunnen reageren.

Bij het gebruik van het feedbacktool verzamelt zenloop statistische gegevens van de gebruiker, het adres van de website van waarop het tool gebruikt wordt en andere data zoals het anonieme IP-adres. Jouw apparaat- en browsergegevens worden ook anoniem geregistreerd. Zenloop hanteert cookies en page-tags om geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens over gebruikers te verzamelen. Page-tags zorgen ervoor dat we sneller kunnen analyseren op welke delen van onze website (anoniem) gesurft wordt. Bovendien verzamelt zenloop voor ons je antwoorden op enquêtes en je emailadres. Dit gebeurt enkel als wij deze gegevens (met jouw uitdrukkelijke toestemming) aan zenloop doorgeven

De wettelijke basis van zenloop van het verwerken van persoonsgegevens is artikel 6, lid , punt a (toestemming) en artikel 6, lid 2, punt f (behartiging van de gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie over dit thema is te vinden in het privacybeleid van zenloop.
https://www.zenloop.com/en/legal/privacy

Exponea
Wij gebruiken de diensten van Exponea, Mlynské Nivy 12, 82109 Bratislava, Slovakije (Exponea) om online marketingstrategieen te evalueren en te ondersteunen, in het bijzonder om onze nieuwsbrieven te verzenden. Hierdoor kunnen vaststellen hoe de gebruiker onze nieuwsbrief opent en gebruikt (bv. door op links in de nieuwsbrief te klikken) en zo het succes van bepaalde campagnes beoordelen. Deze informatie wordt onder pseudonieme accounts verwerkt om onze website en onze nieuwsbrieven te optimaliseren. Zo kunnen we onze campagnes verbeteren en bijvoorbeeld ook aanbiedingen en informatie op andere websites aanpassen aan jouw interesses en wensen. Exponea verwerkt gegevens (bv. je email-adres) enkel volgens onze instructies. De gegevens worden noch voor private doeleinden noch voor doeleinden van een derde gebruikt. Exponea verkoopt je gegevens niet en geeft ze niet door aan een derde. Er kunnen hierdoor cookies worden opgeslagen op uw pc. Dit kun je verhinderen door cookie-instellingen in je browser te wijzigen. Als je niet wilt dat we je gegevens via de nieuwsbrief verzamelen en analyseren, kun je je voor onze nieuwsbrief afmelden. Dan zul je onze nieuwsbrieven niet meer ontvangen.

Youtube
Onze website gebruikt de embed-functie van Youtube voor het weergegeven van video's van aanbieder 'Youtube', die onderdeel uitmaakt van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ('Google'). Hierbij gelden aanvullende regels voor gegevensbescherming waarbij gebruikersgegevens worden opgeslagen zodra de video/video's wordt/worden weergegeven. Wanneer een embedded Youtube-video wordt gestart, gebruikt Youtube cookies om gegevens over het gebruik te verzamelen. Volgens Youtube dienen deze cookies onder andere om videostatistieken op te stellen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik tegen te gaan. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens wanneer u op een video klikt direct bij uw account ingedeeld. Wanneer u niet wilt dat dit wordt ingedeeld bij uw Youtube-profiel, moet u zich bij Google afmelden voordat u op de knop klikt. Google slaat uw gegevens (zelfs bij gebruikers die niet zijn aangemeld) op als gebruiksprofiel voor analyse. Een dergelijke analyse vindt vooral plaats. U kunt zich bij het opbouwen van dit gebruikersprofiel beroepen op uw herroepingsrecht, deze moet u richten aan Youtube.
Meer informatie over gegevensbescherming bij 'YouTube' vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google gebruikt standaardbepalingen inzake gegevensbescherming.

Zendesk
Op deze website worden met de technologie van Zendesc Inc., 1019 Market St, San Francisco, Verenigde Staten (https://www.zendesk.com) pseudonieme gegevens verzameld en opgeslagen voor webanalyse en het ter beschikking stellen van live-chatsystemen voor het beantwoorden van live-support-vragen. Ook deze pseudonieme gegevens kunnen geregistreerd worden in een pseudoniem gebruiksprofiel. Hierbij kunnen cookies gebruikt worden. Indien de zo verzamelde gegevens verwijzen naar een bepaalde persoon, dan gebeurt dit op basis van onze gerechtvaardigde belangen met betrekking tot een effectieve klantenservice en de statistische analyse van het gebruiksgedrag voor optimalisering. De gegevens die via de technologieën van Zendesk zijn verzameld, worden zonder toestemming van de betrokkene niet gebruikt om bezoekers van onze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem. Lees voor meer informatie over gegevensbescherming door Zendesk het privacybeleid van Zendesk: https://www.zendesk.com/company/privacy

Zendesk gebruikt standaardbepalingen inzake gegevensbescherming.

Verwijdering en opslag van persoonsgegevens


Wij verwerken en slaan persoonsgegevens uitsluitend op voor de periode die vereist is voor uitvoering van de doeleinden (bijv. bedrijfsvoering volgens de voorschriften) of om ons te houden aan de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen de persoonsgegevens zodra het doeleinde vervalt of de wettelijke bewaartermijn is afgelopen. In het geval er sprake is van wettelijke bewaarplichten voor bijvoorbeeld bedrijfsvoering volgens de voorschriften of het beantwoorden van uw vragen, dan beperken wij de verwerking door bijvoorbeeld uw gegevens op te slaan.
Na het verstrijken van deze periode bewaren we de gegevens van de contractuele relatie die vereist zijn door de handels- en belastingwetgeving gedurende de periodes die door de wet zijn vastgesteld. Gedurende deze periode (regelmatig tien jaar vanaf het afsluiten van het contract) worden de gegevens uitsluitend opnieuw verwerkt in het geval van een controle door de belastingdienst.
Wij verwijderen de in verband met de klantenaccount verzamelde en opgeslagen gegevens uiterlijk wanneer het doel van de opslag niet meer van toepassing is of wanneer u ons meedeelt dat uw klantenaccount moet worden verwijderd. Voortijdige verwijdering van uw persoonlijke gegevens is echter niet mogelijk indien en voor zover de gegevens nog nodig zijn voor de uitvoering van het contract of voor zover wettelijke bepalingen ons verplichten om ze verder te bewaren.

Rechten van de betrokkene
U als betrokkene heeft het recht:

 • volgens art. 15 AVG om inzage te verkrijgen in de door ons verwerkte persoonsgegevens. In het bijzonder kunt u om informatie verzoeken over de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, de verwachte bewaartermijn, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het recht een klacht in te dienen, de bron van de gegevens wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en nuttige informatie over de details;
 • volgens art. 16 AVG om onverwijld rectificatie of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen van persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen;
 • volgens art. 17 AVG te verzoeken dat de bij ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist indien de verwerking niet vereist is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, op grond van het algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • volgens art. 18 AVG om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, indien de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en wij ze niet meer nodig hebben, u de gegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of u volgens art. 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
 • volgens art. 20 AVG uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • volgens art. 7 lid 3 AVG om uw toestemming ten alle tijde in te trekken. Dit heeft als gevolg dat wij in de toekomst geen gegevens meer mogen verwerken die onder deze toestemming vallen en
 • volgens art. 77 AVG om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Doorgaans kunt u zich hiervoor richten aan de toezichthoudende autoriteit van uw verblijfsplaats of werkplaats of ons hoofkantoor.
  Herroepingsrecht

Indien uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG worden verwerkt, hebt u het recht volgens art. 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien er gronden zijn met betrekking tot uw bijzondere situatie of het bezwaar betrekking heeft op direct marketing die wij uitvoeren. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar en hoeft er geen sprake te zijn van een bijzondere situatie.

Indien u gebruik maakt van uw recht van bezwaar, zullen wij de desbetreffende gegevens niet meer verwerken. Wij behouden ons het recht voor de gegevens te blijven verwerken wanneer we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, stuur ons dan een e-mail.

Aanpassing van het privacybeleid
We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Updates van dit Privacybeleid worden op onze website geplaatst. Wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze op onze website zijn geplaatst. We raden je daarom aan deze website regelmatig te bezoeken om te controleren of er updates zijn.

Om pdf-bestanden te openen heeft u bijv. Adobe Reader nodig, dat u gratis kunt downloaden via de volgende link:
http://get.adobe.com/nl/