• Gratis verzending vanaf 99 €
  • 24.000 producten op voorraad
  • 30 dagen retourrecht

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
voor de postorderverkoop van

Connox GmbH
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Tel: +31 207 081554
E-mail: service@connox.nl

Directeurs: Thilo Haas
Amtsgericht Hannover HRB 60242
BTW-nummer: DE220492564

Klantenservice: ma-vr 9-13 uur

hierna: 'Connox'

Inhoudsopgave
1. Toepassingsgebied
2. Sluiting van de overeenkomst, taal van de overeenkomst, bestelstappen, opslaan van de overeenkomst
3. Leverings- en verzendvoorwaarden
4. Betalingsvoorwaarden
5. Prijzen en verzendkosten
6. Terugbetaling bij uitoefening van het herroepingsrecht
7. Herroepingsrecht
8. Eigendomsvoorbehoud
9. Garantie
10. Transportschade/retourzendingen
11. Aansprakelijkheid
12. Gegevensbescherming
13. Verwijdering, milieubescherming
14. Klachten/geschillenbeslechting
15. Slotbepalingen

1. Toepassingsgebied

(1) De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten die de klant afsluit met Connox via de webshop connox.nl.
(2) Met klanten worden in het kader van deze algemene voorwaarden zowel consumenten als ondernemers bedoeld.
(3) Een consument is een natuurlijke persoon die bij de sluiting van een overeenkomst niet in het kader van zijn handelsactiviteit of een andere zelfstandige economische activiteit handelt.
(4) Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij de sluiting van een overeenkomst in het kader van zijn handelsactiviteit of een andere zelfstandige economische activiteit handelt.

2. Sluiting van de overeenkomst, taal van de overeenkomst, bestelstappen, opslaan van de overeenkomst

(1) De presentatie van goederen op internet betekent niet dat er een bindende overeenkomst met Connox is gesloten. De overeenkomst tussen klanten en Connox komt tot stand doordat Connox een opdracht van de klant aanneemt. Een bevestiging van de ontvangen bestelling betekent niet dat de opdracht is aangenomen. Connox stuurt in dat geval een opdrachtbevestiging via e-mail of fax. Het versturen van de bestelde goederen aan de klant betekent dat de opdracht is aanvaard.
(2) De taal van de overeenkomst is Nederlands.
(3) De klant kan een bestelling plaatsen in de webshop van Connox door de volgende stappen te doorlopen:
a. Door te klikken op de knop 'in winkelmandje plaatsen' worden artikelen vrijblijvend in het winkelmandje geplaatst. De klant kan alle artikelen die in het winkelmandje worden geplaatst bekijken door op 'uw winkelmandje/uw winkelmandje bekijken' te klikken. Hier kan de klant artikelen verwijderen, het aantal wijzigen of de verzendkosten bekijken.
b. Wanneer de klant de artikelen in het winkelmandje wil kopen, klikt hij op 'bestellen' om naar het bestelproces te gaan.
c. Klanten die zich al bij Connox hebben geregistreerd en zich nog niet hebben aangemeld, kunnen zich met hun aanmeldgegevens aanmelden. Nieuwe klanten worden verzocht hun bestelgegevens in te voeren en zich aan te melden.
d. Via de knop 'registreren' of 'aanmelden' gaat de klant verder naar de verzendmethoden. Hier kan de klant de verzendmethode kiezen. Door te klikken op 'verder' gaat de klant naar de betaalmethoden. Hier kan de klant kiezen uit verschillende betaalmethoden.
e. Voordat de bestelling wordt verstuurd, komt de klant nadat hij op 'verder' heeft geklikt eerst op de controlepagina. Op deze pagina worden nogmaals alle gegevens (met name factuur- en afleveradres, product, prijs, aantal, betaalmethode) van de bestelling in een overzicht weergegeven. De gegevens kunnen nu nog gecorrigeerd of gewijzigd worden.
f. Via de knop 'nu bestellen' wordt de bestelling verstuurd. Daarmee sluit de klant een bindende koopovereenkomst af. Meer informatie over het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst vindt u onder de eerste paragraaf van dit punt. Meer informatie over het bestelproces vindt u op de pagina 'help en support'.
(4) De overeenkomst wordt niet door Connox opgeslagen en kan na afronding van het bestelproces niet meer door de klant worden opgeroepen. De bestelgegevens en het herroepingsrecht worden in tekstvorm toegevoegd aan de opdrachtbevestiging, die na ontvangst per mail kan worden afgedrukt. Connox slaat de bestelgegevens van de klant op. Indien de klant de documenten van zijn bestelling verliest, kan hij schriftelijk, telefonisch, per mail of fax contact opnemen met Connox. Connox stuurt dan een kopie van de bestelgegevens naar de klant.

3. Leverings- en verzendvoorwaarden
(1) Connox levert de goederen binnen 3 - 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling indien de bestelde goederen op voorraad zijn.

4. Betalingsvoorwaarden
De klant kan betalen door middel van vooruitbetaling, via PayPal of met een creditcard. Connox behoudt zicht het recht voor om bij elke bestelling bepaalde betalingsmethoden niet aan te bieden. Bij betaling op rekening behoudt Connox zich het recht voor een aanbetaling te eisen bij hogere bestelbedragen. Meer informatie over de aangeboden betaalmethoden vindt u op onze website onder het kopje 'klantenservice'.

Vooruitbetaling
De bestelling wordt bij vooruitbetaling uiterlijk drie werkdagen nadat het bedrag is overgemaakt aan de desbetreffende bank verstuurd. De levertermijn bij vooruitbetaling begint uiterlijk drie werkdagen (banktermijn) nadat de betaalopdracht is verstrekt aan de overboekende bank. De klant krijgt altijd 2% korting bij vooruitbetaling. Korting in contanten is uitgesloten bij aankoop van Connox cadeaubonnen. Korting is ook volledig uitgesloten voor bestellingen en bestellingen die tenminste één artikel van het merk Bolia bevatten.

Betaling via creditcard met SecureCode
Kiest de klant om te betalen via creditcard met SecureCode (American Express, Visa en MasterCard), dan worden de goederen direct naar de klant verstuurd. Het geld wordt van de creditcard afgeschreven als onderdeel van de orderbevestiging.

Betaling via PayPal
De bestelling wordt bij betaling via PayPal uiterlijk één werkdag nadat het bedrag is overgemaakt aan PayPal, verstuurd.

Google Pay™
Om het factuurbedrag via Google Pay te kunnen betalen, moet de klant geregistreerd zijn bij de serviceprovider Google, de Google Pay functie hebben geactiveerd, zich legitimeren met zijn toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. De klant ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces. De gebruiksvoorwaarden van Google Pay zijn terug te vinden op https://policies.google.com/terms.

5. Prijzen en verzendkosten
(1) De prijzen op het tijdstip van de bestelling gelden. Alle prijzen worden weergegeven in euro en zijn bovendien brutoprijzen, d.w.z. de prijzen zijn inclusief 19% btw en overige prijsbestanddelen en exclusief verzendkosten. Er geldt geen minimum bestelbedrag.
(2) De hoogte van de leverings- en verzendkosten is afhankelijk van de bij de goederen vermelde gegevens en worden berekend vanaf de vestigingslocatie van Connox. Indien goederen aan een klant buiten Duitsland geleverd moeten worden, dan stijgen de leverings- en verzendkosten op basis van het gewicht of volumegewicht.
(3) Bij verzendingen buiten de EU kunnen er extra kosten zoals belastingen en/of heffingen/invoerrechten ontstaan die de klant zelf moet dragen.

6. Terugbetaling bij uitoefening van het herroepingsrecht
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht (zie herroepingsrecht onder punt 7), dan gebruiken we voor de terugbetaling dezelfde betaalmethode die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt.

7. Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten kunnen op basis van de volgende voorwaarden een beroep doen op hun beroepingsrecht, waarbij een consument een natuurlijke persoon is die bij de sluiting van een overeenkomst niet in het kader van zijn handelsactiviteit of een andere zelfstandige economische activiteit handelt.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen één maand zonder reden deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn is 1 maand vanaf de dag

  • dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen en wanneer een bestelling bestaat uit één goed of meerdere goederen en het goed of de goederen tegelijkertijd wordt of worden geleverd of
  • u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed in ontvangst hebt genomen en wanneer een bestelling bestaat uit meerdere goederen en die goederen los van elkaar geleverd worden of
  • u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste gedeelte heeft ontvangen, wanneer u een goed hebt besteld dat in meerdere deelzendingen of stukken wordt geleverd.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons,

Connox GmbH, Aegidientorplatz 2a, 30159 Hannover, Duitsland, telefoonnummer: +31 207 081554, E-mail: service@connox.nl

op de hoogte stellen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het om uw verklaring over uw uitoefening van het herroepingsrecht te versturen voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, zijn wij verplicht alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, met inbegrip van leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die zijn ontstaan doordat u voor een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden) direct en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen na de dag dat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Voor het terugbetalen gebruiken wij dezelfde betaalmethode die u bij uw oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij we nadrukkelijk een andere methode zijn overeengekomen. In geen geval worden hiervoor kosten gerekend.

We kunnen weigeren om de terugbetaling te storten totdat we de goederen hebben ontvangen of u bewijs heeft getoond dat u de goederen terug hebt gestuurd, afhankelijk van wat eerder plaatsvindt.
U moet de goederen direct en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag dat u op ons op de hoogte hebt besteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen naar ons terugsturen of bij ons afgeven. De termijn is in acht genomen wanneer u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Wij dragen de kosten voor goederen die via de post teruggestuurd kunnen worden.

U draagt de directe kosten voor goederen die niet via de post teruggestuurd kunnen worden. Deze kosten schatten we maximaal op ca. 75,00 EUR binnen Duitsland en 150,00 EUR binnen de rest van Europa.
U draagt een mogelijke waardevermindering van de goederen uitsluitend wanneer u de goederen langer dan nodig heeft gebruikt om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen.

Einde van het herroepingsrecht

Het bovengenoemde herroepingsrecht geldt niet in het geval van overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die op grond van gezondheids- of hygiëneredenen niet geschikt zijn om terug te sturen wanneer de verzegeling na levering is verwijderd.

8. Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven eigendom van Connox totdat Connox de volledig betaling heeft ontvangen.

9. Garantie
(1) Indien het gekochte goed gebreken vertoont, geldt er een garantie volgens de wettelijke bepalingen.

10. Transportschade / retourzendingen
(1) Als de klant een consument is geldt: indien goederen met duidelijk zichtbare schade aan de verpakking of inhoud zijn geleverd, dan verzoeken we om direct een bezwaar in te dienen bij de expediteur/koerier en telefonisch of op andere wijze (e-mail/fax/post) contact op te nemen met Connox, zodat Connox bij de expediteur/koerier een beroep kan uitoefenen op zijn rechten.
(2) Bovendien verzoeken we om goederen in de originele verpakking terug te sturen. Op die manier kunnen wij de goederen bijvoorbeeld beter doorverkopen.
(3) Goederen die via een expediteur worden verzonden, worden bij retourzendingen in principe weer door de expediteur opgehaald. We verzoeken u om in dit geval telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact op te nemen met Connox. Om transportschade te vermijden, verzoeken we u bovendien om de goederen niet per post terug te sturen, aangezien de goederen in de originele verpakking op grond van gewicht, kwetsbaarheid of grootte niet automatisch geschikt zijn om per post te versturen.
(4) Het niet opvolgen van bovenstaande punten beperkt uw herroepingsrecht als consument niet. Bovendien geldt het niet in acht nemen van een reclamatie of contact via de wettelijke of contractuele garantie of aansprakelijkheidsclaim van de klant niet voor consumenten.

Adres voor retourzendingen: Connox GmbH, Krauss-Maffei-Str. 3, 30880 Laatzen, Duitsland

11. Aansprakelijkheid
Connox is aansprakelijk voor het betalen van een schadevergoeding en terugbetaling volgens de wettelijke voorschriften.

12. Gegevensbescherming
Connox behoudt zich in afzonderlijke gevallen het recht voor een kredietwaardigheidsonderzoek van de klant in te stellen op basis van wiskundig-statistische methoden. De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een kredietwaardigheidsonderzoek worden doorgegeven aan een bevoegde dienstverlener. Lees voor meer informatie hierover en over gegevensbescherming onze privacyverklaring "Gegevensbescherming".

13. Verwijdering, milieubescherming
Batterijen
Bij veel apparaten worden batterijen meegeleverd die bijvoorbeeld bedoeld zijn voor afstandsbedieningen, horloges enz. Ook kunnen in apparaten batterijen of accu's zijn ingebouwd. Met betrekking tot het gebruik van deze batterijen of accu's wijst Connox conform de Duitse wet inzake batterijen en accu's op het volgende:

Batterijen en accu's mogen niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gegooid. U bent als eindgebruiker wettelijk verplicht om oude batterijen in te leveren, zodat uw oude batterijen verantwoord afgevoerd kunnen worden. U kunt uw oude batterijen voldoende gefrankeerd naar ons terugsturen of direct en gratis afgeven bij ons distributiecentrum op het volgende adres:

Connox GmbH, Krauss-Maffei-Str. 3, 30880 Laatzen, Deutschland

Wij zijn uitsluitend verplicht om oude batterijen terug te nemen die wij binnen ons assortiment als nieuwe batterijen verstrekken of hebben verstrekt. De batterijen zijn voorzien van het symbool van een 'doorgekruiste prullenbak' (of een soortgelijke afbeelding). In het geval van batterijen die meer dan 0,0005 massaprocent kwik, meer dan 0,002 massaprocent cadmium of meer dan 0,004 massaprocent lood bevatten, staat er onder het prullenbak-symbool de chemische aanduiding van de toegepaste schadelijke stoffen. Hierbij staat 'Cd' voor cadmium, 'Pb' voor lood en 'Hg' voor kwik.

Mülltonnen-Symbol für Rücknahmeverpflichtung

Aanwijzingen voor lithiumbatterijen/accu's:
We verzoeken klanten om bij de lithiumbatterijen of accu's die zij terugsturen de contactvlakken die voorzien zijn van + en - bijvoorbeeld af te plakken met plakband om het risico op brand te voorkomen.

Oude (elektronische) apparaten
Volgens de Duitse wet inzake elektrische en elektronische apparaten (ElektroG) mogen oude apparaten niet bij het huishoudelijke afval worden gegooid. De regeling heeft betrekking op alle elektrische en elektroniche apparaten, hoe oud ze ook zijn. Hiertoe behoren ook verlichtingsmaterialen, tl-buizen en spaarlampen. Deze apparaten zijn te herkennen aan het symbool van de 'doorgekruiste prullenbak' – vergelijkbaar met bovenstaande afbeelding. Het symbool staat op het apparaat of de verpakking. De apparaten kunt u gratis inleveren in steden of gemeenten. U kunt de apparaten naar een afvaldepot brengen of ze worden bij u opgehaald. Over het algemeen worden bestaande inzamelsystemen (bijv. recyclingcentra) gebruikt.

14. Klachten/geschillenbeslechting
De Europese Commissie heeft een platform ter beschikking gesteld voor online geschillenbeslechting. Ga hiervoor naar http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben in principe de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor geschillenbeslechting. We streven er altijd naar om bij eventuele meningsverschillen over met ons afgesloten overeenkomsten en klachten onderling tot een oplossing te komen. Houd er wel rekening mee dat wij niet verplicht zijn mee om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure met een geschillencommissie voor consumentenzaken en wij u ook niet kunnen aanbieden om aan een dergelijke procedure deel te nemen.

15. Slotbepalingen
(1) De geldigheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (VN-koopverdrag) is hiervan uitgesloten, ook in het geval van grensoverschrijdende verkoop.
(2) De bevoegde rechtbank voor alle geschillen is Hannover indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk afgezonderd vermogen is. Voor consumenten geldt de bevoegde rechtbank van de woonplaats.

Met ingang van 28-05-2024

Om pdf-bestanden te openen heeft u bijv. Adobe Reader nodig, dat u gratis kunt downloaden via de volgende link: http://get.adobe.com/reader/