pure position

pure positionering is een ontwikkelingsplatform voor formeel conservatieve en functioneel ambitieuze woonmeubelen. De oprichter Olaf Schroeder richtte in 2008 het label op om het kindermeubilair "growing table" op de markt te brengen, dat sindsdien is opgericht.pure positionering is een ontwikkelingsplatform voor formeel conservatieve en functioneel ambitieuze woonmeubelen. De oprichter Olaf Schroeder heeft het label in 2008 opgericht om het kindermeubilair "growing table" op de markt te brengen, dat zich sindsdien met succes heeft gevestigd op de designgerichte Duitse meubelmarkt. In 2010 presenteert pure positionering verdere concrete en goed verdeelbare meubeloplossingen op de imm cologne. Ook experimentele meubelconcepten, die op basis van een open ontwikkelingsplatform klaar zijn voor verdere gezamenlijke ontwikkeling met de meubelindustrie, zullen worden gepresenteerd.

Website van pure position